כתובת תל דן

כתובת תל דן היא כתובת אבן שהתגלתה בשנת 1993 באתר הארכיאולוגי תל דן בצפון הארץ. הכתובת, שראשיתה במאה ה-9 לפני הספירה, מכילה כתובת בעברית עתיקה המזכירה את מלך ישראל ומלך "בית דוד". זה הוביל חוקרים רבים להאמין שהכתובת מספקת עדות לקיומו של דוד המלך המקראי, שבאופן מסורתי האמינו ששלט על ממלכת ישראל במאה ה-10 לפני הספירה. הכתובת הייתה נושא לוויכוחים מלומדים רבים, ומשמעותה ממשיכה להיות נושא לדיון בקרב ארכיאולוגים והיסטוריונים.

 [          א]מר.ע[   ]וגזר[ ]‎

2. [     —].אבי.יסק[.עלוה.בה]תלחמה.בא[ ]‎
3. וישכב.אבי.יהך.אל[.אבהו]ה.ויעל.מלכי[ יש]‎
4. ראל.קדם.בארק.אבי[.ו]המלך.הדד[.]א[יתי]‎
5. אנה.ויהך.הדד.קדמי[.ו]אפק.מן.שבע[ת—]‎
6. י.מלכי.ואקתל.מל[כן.שב]ען.אסרי.א[לפי.ר]‎
7. כב.ואלפי.פרש.[קתלת.אית.יהו]רם.בר.[אחאב.]‎
8. מלך.ישראל.וקתל[ת.אית.אחז]יהו.בר[.יהורם.מל]‎
9. ך.ביתדוד.ואשם.[אית.קרית.הם.חרבת.ואהפך.א]‎
10. ית.ארק.הם.ל[ישמן ]‎
11. אחרן.ולה[… ויהוא.מ]‎
12. לך.על.יש[ראל… ואשם.]‎
13. מצר.ע[ל. ]