מואה

מואה (ח'רבת מאיאן עווד) הוא מבצר וחאן שירות מהתקופות ההלניסטית והרומית.

האתר נסקר מספר פעמים במהלך שנות ה-30, אך נחפר רק בשנת 1981 במהלך חפירת הצלה מטעם מחלקת העתיקות הישראלית. זוהו שני מבנים ראשוניים. על גבעה בולטת נחשפה מבצר קטן עם שלושה שלבי בנייה מובחנים. השלב הקדום ביותר מתוארך למאות השלישית-ב' לפנה"ס, השלב השני למאה הראשונה לספירה, והשלב השלישי למאות הב'-ג' לספירה. החאן, בעמק למטה מעיד רק על שני שלבי בנייה: סוף המאה הראשונה לספירה ותחילת המאה השנייה לספירה. החאן שימש בעיקר את הנבטים כתחנה חשובה לאורך כביש פטרה-עזה .