מסע שישק

מסע שישק היה מערכה צבאית שפתח פרעה שושנק הראשון ממצרים במאה ה-10 לפני הספירה. שושנק היה שליט רב עוצמה שלדעתו הוביל צבא עצום במסע לכיבוש חלקים מהמזרח הקרוב, כולל ישראל ויהודה. המערכה מוזכרת בתנ"ך בספר מלכים, והיא מתוארת גם על קירות מקדש אמון בקרנק שבמצרים. על פי הדיווח המקראי, שישק תקף את ירושלים ובזז את העיר, ולקח חפצים יקרי ערך רבים מבית מקדש שלמה. הקמפיין נתפס כאירוע משמעותי בתולדות ישראל ומצרים העתיקה, וזהו האירוע הראשון המוזכר במקרא, שלו נמצאה עדות ממקור חיצוני

By Olaf Tausch – Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9870676