מתי הופיעה אדום?

האם ממלכת אדום מתקופת הברזל צמחה במאה ה-10 לפנה"ס מתוך מדיניות נוודים שפיתחה ייצור נחושת מתוחכם ומורכבות חברתית, או שמא נוצרה הרבה מאוחר יותר, בסוף המאה ה-8 לפנה"ס, כתוצאה מהשפעת האימפריה האשורית על התיישבות, חקלאות ומסחר?