פיתום

פיתום ורעמסס הן שתי ערים הנזכרות במקרא, שבנו בני ישראל במצרים.

ויקיפדיה