רבלה

ערך בהקמה

רבלה היא עיר בארץ חמת, המוזכרת בתנ"ך כמקום מפקדתם של פרעה נכה ונבוכדנצר.

ויקיפדיה