תבליטי לכיש

תבליטי לכיש הינם סדרה של 12 תבליטי קיר מסיביים שקישטו את קירות ארמונו של סנחריב מלך אשור בנינוה ומתארים את כיבוש לכיש על ידי האשורים בשנת 701 לפנה"ס. התבליטים התגלו על ידי הארכיאולוג הבריטי אוסטן הנרי לייארד בשנת 1845 במהלך החפירות שערך בנינוה (כיום ליד העיר מוסול שבעיראק). התבליטים מציגים בליל של סצנות מתוך אירועי כיבוש לכיש: מהתקיפה האשורית על העיר, דרך לחימת המגינים, דרך ביקוע החומה, בזיזת העיר, שביית תושבי העיר וכלה בכריעתם של מושלי העיר לפני סנחריב. מעל ראשו של סנחריב נכתבה כתובת בכתב יתדות בה נאמר "סנחריב מלך תבל, מלך ארץ אשור, ישב על כס־משען ושלל העיר לכיש עבר לפניו".

בראשית המחקר הייתה מחלוקת האם העיר המוזכרת היא אכן לכיש, אך כיום דעה זו מקובלת על כלל החוקרים. ישנה מחלוקת בין החוקרים האם האומן שהכין את התבליטים ראה במו עיניו את כיבוש לכיש. ישנם חוקרים הסוברים שהאומן אכן נכח במקום ועיצב את התבליטים לפי הזווית בה עמד במהלך הפריצה אל העיר. דעה אחרת היא שהאומן אמנם לא נכח במקום אך הוא התבסס על תיאורים מילוליים של הקרב. דעה שלישית סוברת שהאומן כלל לא התכוון להציג את לכיש, אלא את ירושלים, אך מכיוון שירושלים לא נכבשה, הוסיף את שמה של לכיש בכתובת שמעל ראש המלך.

התבליטים העשירו לא רק את הבנתנו בתחום שיטות הלחימה של הצבא האשורי אלא גם בתחום צורת ההגנה של הערים שהותקפו על ידי האשורים וכן בתחום הלבוש והמראה של תושבי ממלכת יהודה במאה ה-8 לפנה"ס.

מקורות:

A. H. Layard, Discoveries Among the Ruins of Nineveh and Babylon with Travels in Armenia, Kurdistan, and the Desert: Being the Result of a Second Expedition Undertaken for the Trustees of the British Museum, New York 1853.

A. H. Layard, Nineveh and Its Remains, with an Account of a Visit to the Chaldæan Christians of Kurdistan, and the Yezidis, or Devil-Worshippers; and an Enquiry into the Manners and Arts of the Ancient Assyrians, Vol. I, London 1849

C. Uehlinger, ‘Clio in a World of Pictures–another Look at the Lachish Reliefs from Sennacherib’s Southwest Palace at Nineveh’, in: L. L. Grabbe (ed.), ‘Like a Bird in a Cage’ – The Invasion of Sennacherib in 701 BCE, London and New York 2003, pp. 221-305.

מודל תלת מימד של תבליט לכיש