תל אבו-זיתון

מיקום

תל אבו-זיתון נמצא על גבעה דרומית לירקון בשטח בני ברק של ימינו. התל ממוקם על גבעת כורכר, משתרע על שטח של כשלושה דונם, ומתנשא לגובה של כתשעה מטר מעל הקרקע, ו-24 מטר מעל גובה פני הים

Israel Antiquities Authority, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

זיהוי

החוקר הקתולי, האב פליקס-מארי אבל, זיהה את האתר המקראי גת רימון כתל זיתון. בנימין מזר שלל זיהוי זה בגלל שתל אבו זיתון הוא קטן מידי, לטענתו, ועל כן הציע לזהות את גת רימון בתל נפוליאון (תל גריסה).

היסטוריה

התל היה מיושב לתקופות מתקופת הברונזה התיכונה ועד התקופה הפרסית. מתקופת הברזל 2א נמצאו חומת לבנים וממגורה שמעידה כי המקום היה בעל אופי חקלאי. מהתקופה הפרסית נמצאו חומת לבנים וחרס עליו חרוט השם "חשוב" – אותו זיהה חופר האתר יעקב קפלן עם שמה של משפחת לויים המוזכרת במקרא בהקשר לשיבת ציון.

חרס עליו חרוט השם "חשוב"

תולדות החפירות

לפחות שתי חפירות ארכאולוגיות בוצעו בתל לאורך השנים, ב-1957 בראש התל על ידי יעקב קפלן, וב- ב2005, במורדות הדרומים של התל בחפירת הצלה של רשות העתיקות. בחפירה המוקדמת נחשפו שתי שכבות מהתקופה הפרסית, ובחפירה המאוחרת התגלו שלוש שכבות מתקופת הברונזה התיכונה

ממצאים

בשכבה התחתונה נמצא חומר טבון צרוף בגוון אדום שחתם תחתיו שכבת חרסים שכללה סיר בישול וקנקנים , המתוארכים לתקופת הברונזה התיכונה 2א' וכן ולהבי מגל מצור. הפך מתוארך לתקופת הברונזה התיכונה '.
עוד תועדו בחפירה שרידי טבון

מקורות

Golan, D., 2008, Tel Zeton, Hadashot Arkheologiyot – Excavations and Surveys in Israel, 120

Kaplan, J., 1958, Tell Abu Zeitun , IEJ 8, 133-134