תל אבו-זיתון

תל אבו-זיתון נמצא על גבעה דרומית לירקון בשטח בני ברק של ימינו. התל היה מיושב לתקופות מתקופת הברונזה התיכונה ועד התקופה הפרסית. מתקופת הברזל 2א נמצאו חומת לבנים וממגורה שמעידה כי המקום היה בעל אופי חקלאי. מהתקופה הפרסית נמצאו חומת לבנים וחרס עליו חרוט השם "חשוב" – אותו זיהה חופר האתר יעקב קפלן עם שמה של משפחת לויים המוזכרת במקרא בהקשר לשיבת ציון.