תל אבו סלימה

ערך בהקמה

תל אבו סלימה הוא האתר החמישי שחפר הארכאולוג פלינדרס פיטרי בדרום ארץ ישראל. האתר נמצא בצפון חצי האי סיני

ויקיפדיה