תעודה נדירה מימי בית ראשון

תעודה כתובה על גבי פפירוס מימי בית המקדש הראשון, הכתובה בכתב עברי קדום ומקורה המשוער באחת ממערות מדבר יהודה, הוחזרה ארצה במבצע מיוחד של איתור הקונה מארה"ב. יש רק שלוש תעודות דומות כאלו בארץ