מאמרים

גיליון 121 לשנת 2009: תל כנרות, פרויקט אזורי בכנרת

close
04.05.09
גיליון 121 לשנת 2009: תל כנרות, פרויקט אזורי בכנרת

בחודש יולי 2008 נערכו חפירות בתל כנרות ובחורבת כור (רישיונות מס' 11/2008-G,
G-45/2008 ו-4/2008-S; נ"צ — תל כנרות רי"ח 250810/752848, רי"י 200810/252849; חורבת כור רי"ח 250510/754452, רי"י 200510/254452). החפירות, מטעם אוניברסיטאות ברן, הלסינקי ומיינץ, במימון עיקרי של המוסדות המשתתפים וקרנות אחדות כמו UniBe Science Foundation (ברן, שוויץ), קרנות של אוניברסיטת ליידן (ליידן, הולנד), the Schröter-Stiftung (נוישטט, גרמניה) והחברה הגרמנית לחקר ארץ ישראל, אורגנו על ידי הפרויקט האזורי בכנרת ונוהלו על ידי ראשי הפרויקט, ס' מונגר, י' פקאלה וי' זנגנברג. צוות החפירה בחורבת כור כלל את ל' פטיט (שותפות בניהול, ניהול שטח), ר' בוני (ניהול שטח), מ' ואן דר אנדן (שותפות בניהול הסקר, צילום), ג' בסוויג'ן (רישום), ד' לכנר ונ' שמידט (מדידות, עיצוב תלת-ממדי), חברת SkyView Photograsphy (צילום אוויר) ופ' וייסמן (נומיסמטיקה). צוות החפירה בתל כנרות כלל את כ' סארליינן (ניהול שטח), ד' ווס וא' טומסן (עזרה בניהול שטח), א' מילר (רישום), ד' לכנר ונ' שמידט (מדידות, עיצוב תלת-ממדי), ב' שנהוויס-מהרינג (ארכיטקטורה), ט' טינג'ה (מחקר קרמיקה), א' גוטמן (רפאות), מ' רנגה וכ' לנרט (ציור ממצאים), מ' קליי (פליאובוטניקה), ג' בר-עוז וא' טומסן (פליאוזואולוגיה), כ' ממן (שימור) וו' צוויקל (תיאום פרויקט, ארכיאולוגיית נוף). תודות לי' שבטיאל, א' לייבנר וי' סטפנסקי על תמיכתם הרבה בחפירה בחורבת כור וכן לרשות הטבע והגנים הלאומיים ובמיוחד לא' רדבני על אחזקה תקינה של האדריכלות המשוחזרת בתל כנרות.

סטפן מונגר, יוהה פקלה ויורגן זנגנברג