מאמרים

גיליון 135 לשנת 2023: יבנה ים

close
01.02.23
גיליון 135 לשנת 2023: יבנה ים

בחודש מאי 2018 נערך סקר יבשתי ביבנה ים (רישיון מס' 853/2018-S; נ"צ 17106-210/64770-880; איור 1). הסקר, מטעם החוג לציוויליזציות ימיות באוניברסיטת חיפה, בשיתוף עם מכון רקנאטי ללימודי ים וגן לאומי חוף פלמחים, נערך בהובלת ר' שחק-גרוס, בסיוע א' יסעור-לנדאו (ייעוץ כלי חרס) ותלמידי החוג לציוויליזציות ימיות.

רות שחק-גרוס