מאמרים

"הזיקה בין הספרות המקראית לספרות האוגריתית". – השפעה תרבותית עם ד"ר אסנת ברתור

close
17.04.21
"הזיקה בין הספרות המקראית לספרות האוגריתית". – השפעה תרבותית עם ד"ר אסנת ברתור