מאמרים

הכתובת בהר עיבל: מדוע הקולגות חושבים שהם מבינים טוב יותר?

close
25.05.23
הכתובת בהר עיבל: מדוע הקולגות חושבים שהם מבינים טוב יותר?

בעקבות הספקות שהעלו ד"ר משגב וד"ר ויינשטוב על האותנטיות של "כתובת הקללות" שנמצאה בהר עיבל מגיב אחד מן החוקרים ד"ר ואן דר דין לטענות