מאמרים

הכתובת חשפה: הקשר בין ממלכת שבא לישראל בימי שלמה המלך

close
03.04.23
הכתובת חשפה: הקשר בין ממלכת שבא לישראל בימי שלמה המלך

חוקרים פענחו כתובת שנמצאה על כד, שהתגלה לא רחוק מהמקום שבו שכנו בתי המקדש. החוקרים הסיקו כי נראה שכד החרס, ועליו המילים "5 שחלת", יוצר בסביבות ירושלים והכתובת שעליו נחרתה לפני הכנסתו לכבשן לצריפה על ידי אדם דובר שבאית, שהיה קשור לאספקת סמי הקטורת