מאמרים

הפלישתים וגויי הים – פרופ' אהרן מאיר, המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

close
22.05.12
הפלישתים וגויי הים – פרופ' אהרן מאיר, המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

הרצאת מבוא של פרופ' אהרן מאיר, במסגרת הקורס: "פלישתים וגויי הים" במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

תופעת הפלשתים וגויי הים היא תופעה מאד מעוניית שמתרחשת בסופה של תקופת הברונזה המאוחרת וראשית תקופת הברזל, בין 1200 ל-1100 לפנה"ס. במסגרת שינויים גדולים שהתרחשו במזרח הים התיכון בפרק זמן זה, הופיעו הפלשתים בחופה של ארץ ישראל. באותו פרק זמן גם הופיעו שבטי ישראל ותופעות היסטוריות נוספות. הרצאה זו, שהיא מבוא לקורס על הפלשתים, דנה בנושאי מבוא הקשורים לנושא זה.

המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה: https://lisa.biu.ac.il/

אוניברסיטת בר-אילן: https://www1.biu.ac.il/