מאמרים

לא רק ירושלים: חורבן לכיש ועזקה

close
29.07.20
לא רק ירושלים: חורבן לכיש ועזקה

השנה היא 586 לפני הספירה. נבוכדנצר מלך בבל וצבאו צרים על ירושלים, ורק שתי ערים נותרות בצורות – לכיש ועזקה. אך לא לאורך זמן