מאמרים

מיזם דרך מלכי יהודה | סער גנור | כנס דרום 2022

close
03.03.22
מיזם דרך מלכי יהודה | סער גנור | כנס דרום 2022

מרחב דרום ברשות העתיקות והמחלקה למקרא, ארכיאולוגיה והמזרח הקדום באוניברסיטת בן גוריון מציגים: כנס דרום ה-18 – חפירות ומחקרים ארכיאולוגיים בדרום הארץ (03/03/2022, אוניברסיטת בן גוריון בנגב). בהרצאה זו: סער גנור, ולדיק ליפשיץ ואורית אפללו (רשות העתיקות) – מיזם דרך מלכי יהודה