מאמרים

"סודו של סיסרא: מסע בעקבות גויי הים ושירת דבורה" מאת אדם זרטל | מדוע בושש רכבו לבוא

close
11.08.10
"סודו של סיסרא: מסע בעקבות גויי הים ושירת דבורה" מאת אדם זרטל | מדוע בושש רכבו לבוא

האומנם מוצאם של גויי הים באי סרדיניה שבאיטליה?