מאמרים

פרופ' שון זליג אסטר – מה מספרות הכתובות המצריות בנושא יציאת מצרים?

close
19.04.20

פרופ' שון זליג אסטר – מה מספרות הכתובות המצריות בנושא יציאת מצרים?