מאמרים

פרק 1: היסטוריה, היסטוריוגרפיה, והטקסט המקראי

close
18.10.22 עודד ליפשיץ
פרק 1: היסטוריה, היסטוריוגרפיה, והטקסט המקראי

ההיסטוריונים שחיברו את היצירה ההיסטוריוגרפית הקדומה, שמצויה היום בתשתית הקדומה של ספרי יהושע, שופטים, שמואל ומלכים, שיקפו בה את השקפת עולמם לא כדי לספר מה היתה ההיסטוריה של יהודה (או של ישראל ויהודה) אלא כדי להסביר את ההשתלשלות ההיסטורית ואיך העבר מכונן את ההווה, כלקח איך שיש להתנהג בעתיד. התיאור בספרים אלה הוא טקסט היסטוריוגרפי, שנועד להסביר את ההיסטוריה. זוהי לא ספרות היסטורית שנועדה לספר את מה שהיה. ככה צריך לקרוא אותה וככה צריך להבין אותה