מאמרים

פרק 2: ספר דברים והאידיאולוגיה המשנה- תורתית: זמנם ומטרתם

close
13.10.22 עודד ליפשיץ
פרק 2: ספר דברים והאידיאולוגיה המשנה- תורתית: זמנם ומטרתם

הקשר בין ספר דברים לבין הרפורמה הפולחנית של ימי יאשיהו הוא העוגן הכרונולוגי וההיסטורי החשוב ביותר בחקר המקרא, והוא גם "לב הקונסנזוס" בין מרבית החוקרים. הקשר הזה גם מסביר את האידיאולוגיה של המחברים של ההיסטוריוגרפיה המקראית וגם את הזמן שבו חוברו התיאורים ההיסטוריים. גם ההיסטוריוגרפיה, שראשיתה בסיפור הכיבוש של הארץ וסופה בימי יאשיהו נכתבה החל מזמן זה, לאור החוקים, הלשון והאידיאולוגיה של ספר דברים.