מאמרים

תל כברי – מקורות ולקריאה נוספת

close
17.01.2023
תל כברי – מקורות ולקריאה נוספת

קמפינסקי, א. (1992). תל כברי. מתוך א. שטרן (עורך), האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל. החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, כרטא ירושלים.

Kempinski, A. (2002). The late neolithic to the end of the Persian period. In N. Scheftelowitz & R. Oren (Eds.), Tel Kabri: The 1986-1993 excavation seasons. Emery and Claire Yass Publications in Archaeology.

Kempinski, A. (2002). Introduction. In N. Scheftelowitz & R. Oren (Eds.), Tel Kabri: The 1986-1993 excavation seasons. Emery and Claire Yass Publications in Archaeology.

Yasur-Landau, A., Cline, E.H., Goshen, N., Marom, N., & Samet, I. (2012). An MB II orthostat building at Tel Kabri, Israel. Bulletin of the American Schools of Oriental Research, 367, 1–29. https://doi.org/10.5615/bullamerschoorie.367.0001

Cline, E.H., Yasur-Landau, A., & Goshen, N. (2011). New fragments of Aegean-style painted plaster from Tel Kabri, Israel. American Journal of Archaeology, 115(2), 245–261. https://doi.org/10.3764/aja.115.2.0245