מאמרים

תל מוצא

close
26.03.20 עודד ליפשיץ
תל מוצא

בחודש אפריל 2019 נערכה עונת החפירות הראשונה של משלחת חפירות תל מוצא (רישיון מס' 18/2019-G; נ"צ 215478-667/633510-784; איור 1). החפירה, מטעם המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב, נוהלה על ידי ש' קיסילביץ (צילום שטח) וע' ליפשיץ (צילום שטח), בסיוע א' ספיציאריך וו' לינארס (ניהול שטחים), ו' פירסקי (מדידות ושרטוט), א' מרקו (צילום רחפן), נ' בן-מלך (OSL) וי' וקנין (דגימות פליאומגנטיות). בחפירה השתתפו סגל וסטודנטים מאוניברסיטת צ'ארלס בפראג וסטודנטים מהמכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב. כיסוי מבוקר של השרידים בסיום החפירה נעשה בעזרת צוות שימור של רשות העתיקות בניהולו של פ' אבו-טאעה. תודתנו לרשות העתיקות, מרחב ירושלים וכן לח' חלאילה וי' ורדי, מנהלי פרויקט החפירות הגדול בעמק מוצא מטעם רשות העתיקות, על עזרתם ותמיכתם במהלך החפירה, וכן לא' שביט, ו' גרוס וא' אשרף, מהמכון הישראלי לארכיאולוגיה על התמיכה הלוגיסטית. טיפול טכני ועיבוד הממצאים יעשה במעבדות המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב.

למאמר המלא