מאמרים

תל ערוער

close
30.12.2023

תל ערוער

ח’אן קדום על דרך הסחר הדרום-ערבית מתקופת הברזל ב’ ומצודה רומית בנגב