תקופת הברונזה הביניימית

תקופת הברונזה הביניימית (2500-2000 לפנה"ס), הינה תקופה מסתורית ומרתקת בהיסטוריה ובארכאולוגיה של ארץ ישראל: התקופה ממוקמת על הרצף הכרונולוגי בין תקופת הברונזה הקדומה לברונזה התיכונה, ומצד אחד מציגה מאפיינים הממשיכים את התקופה הקודמת (ולכן מכונה לעיתים "תקופת הברונזה הקדומה ד'"), ומצד שני יש בה מאפיינים חדשים שימשיכו ויתעצמו בתקופה הבאה (ולכן כונתה לפעמים "תקופת הברונזה התיכונה 1"). יחד עם זאת, ניכרים הבדלים מהותיים בינה לבין התקופות התוחמות אותה, המציירים את הברונזה הביניימית כתקופת שבר חברתי גדול.    

התקופה מתאפיינת בשינוי חד מאורח החיים העירוני שרווח בברונזה הקדומה לאורח חיים כפרי ונוודי. ישובים חדשים, ארעיים, או כפריים ודלים בהשוואה לערי הברונזה הקדומה המבוצרות, הוקמו באזורים בהם לא היה ישוב רב לפני כן וגם לא ימשיך אחרי כן, לרבות באזורים צחיחים. בערי הברונזה הקדומה בהן נמשך הישוב בתקופה ניכרת בניה חדשה, כפרית, צנועה, ודלה.

סגנון כלי החרס בתקופה מגוון ומשתנה בין אזורים שונים במרחב, וניכרים בו פיתוחים טכנולוגים ואומנותיים לצד המשכיות מסורתית. קבוצות כלים מסוימות מציגות השפעות סגנוניות זרות, בכללן כאלו המגיעות מתרבויות צפון הלבנט, ויש המפרשים אותן כעדות להתחזקות הקשרים בין צפון ודרום הלבנט בתקופה. יש המוסיפים וטוענים כי בתקופה השתנתה הזיקה התרבותית והפוליטית של המרחב, והחלה לנטות צפונה, וזאת בניגוד לזיקה התרבותית המצרית החזקה בתקופה הקודמת.   

בתקופה בולט השימוש המוגבר במתכת: נמצאו כלי מתכת רבים, בייחוד בקבורות, ועמם מופיעות טכנולוגיות מטלורגיות חדשות ומשמעותיות: על אף ששמה של התקופה הקודמת "תקופת הברונזה הקדומה", בשל השימוש בברונזה במצרים ומסופוטמיה, רק בתקופת הברונזה הביניימית החל ייצור מכוון של סגסוגת ברונזה בארץ.  

מאפיין בולט נוסף של התקופה הינו ריבוי ואופי הקבורה: התגלו בארץ בתי קברות רבים, בחלקם מאות קברים, אשר לעיתים קרובות לבנייתם הוקדשה השקעה רבה. לרוב יכילו נקבר בודד או מספר נקברים, ומנחות. יחד עם זאת ניכר מגוון גדול בקבורות, ולעיתים אף בתוך שטח קבורה אחד ימצאו קברים מסוגים שונים.   

הוצעו הסברים שונים לשינוי החד שחל בתקופת הברונזה הביניימית מהתקופה שקדמה לה: כניסה של אוכלוסייה מהגרת למרחב, כנראה מצפון הלבנט; שבר חברתי פנימי בערים בארץ, שהוביל לפירוק המרקם החברתי העירוני ולבניית מערך שבטי חדש; או לחילופין, יש המציעים שהסיבה לשבר נבעה משינויים סביבתיים משמעותיים, כגון שינויי אקלים.

מקורות:

שי, א. (נדלה ב-25 באוגוסט, 2023). תקופת הברונזה 3,700-1,150. מכון ישראלי לארכאולוגיה. https://www.israeliarchaeology.org/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA/%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%96%d7%94/

גרינהוט, צ. (2019). תקופת הברונזה הביניימית. מתוך פאוסט, א., & כץ, ח. (עורכים). מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל: משלהי תקופת האבן ועד כיבושי אלכסנדר (כרך א') (ע"מ 259-329). למדא – האוניברסיטה הפתוחה.