תקופת הברזל

תקופת הברזל (1200—530 לפנה"ס*) בדרום הלבנט נחשבת לתקופה הראשונה במרחב בעלת מקורות היסטוריים רבים: היא מקבילה היסטורית למאורעות תקופת השופטים והמלוכה המתוארים בספרי שופטים-מלכים וחלק מספרי הנביאים במקרא, ויש חוקרים המשייכים את ראשית כתיבתם אליה. כמו כן קיימים מקורות היסטוריים חוץ-מקראיים מגוונים המתוארכים לתקופה. הממצא הארכאולוגי לעיתים תואם את הטקסט המקראי והמקורות ההיסטוריים ולעיתים סותר אותם לחלוטין, ועל הפערים הללו מתנהל דיון ער במחקר הארכאולוגי, ההיסטורי, והמקראי כבר מראשיתו לפני כ-150 שנה.

התקופה מתאפיינת בהתפתחויות תרבותיות ופוליטיות רבות ומשמעותיות ששינו את האזור לחלוטין. בעוד בתקופה הקודמת (ברונזה מאוחרת) נשלט על ידי האימפריה המצרית, ורווחה בו התרבות הכנענית, בתקופת הברזל עזבו המצרים את המרחב וקמו והתבססו בו ישויות תרבותיות-אתניות חדשות, חלקן בנות הארץ וחלקן מהגרות: גויי הים (בייחוד הפלשתים), הישראלים, והפיניקים, שלאורך התקופה פיתחו מסגרות מדיניות חדשות לאזור – ממלכות ישראל, יהודה, ערי פלשת, וצור הפיניקית. ביניהן ובינן לבין הממלכות והאימפריות באזורים השכנים התקיימו לאורך התקופה יחסים מורכבים. בחלקה האחרון של התקופה נכבש האזור בידי אימפריות חדשות – האשורית והבבלית, והפך לחלק ממערך פוליטי רחב, חדש, ומורכב. כיבושים אלו פותחים תקופה ארוכה, שתמשך עד לעת החדשה, בה יהיה דרום הלבנט תחת שליטה אימפריאלית.

החלוקה והתיארוך של התקופה לתתי-תקופות שנויים במחלוקת רבה במחקר (ראו כרונולגיה גבוהה, כרונולגיה נמוכה), אולם מוסכם להפרידה לשני חלקים: ברזל 1 (1200—980 לפנה"ס לערך) – בה החלו השינויים התרבותיים, האתניים, והמדיניים במרחב, וברזל 2 (980—530 לפנה"ס לערך) – בה התבססו והוקמו ממלכות אזוריות, ונכנס האזור תחת שליטה אימפריאלית-מסופוטמית. תת החלוקה לתתי-תקופות בתקופה אינה מוסכמת, אך ניתן לחלקה בשיטה הבאה:

תקופת הברזל 1א 1200—1135 לפנה"ס.

תקופת הברזל 1ב 1135—980 לפנה"ס.

תקופת הברזל 2א 980—830 לפנה"ס.

תקופת הברזל 2ב 830—700 לפנה"ס.

תקופת הברזל 2ג 700—586 לפנה"ס.

תקופת הברזל 2ד 586—530 לפנה"ס.

*התאריכים לשיטת עמיחי מזר

מקורות:

מזר, ע. (נדלה ב-29 באוקטובר 2023). תקופת הברזל 1150—586 לפנה"ס. מכון ישראלי לארכאולוגיה. https://www.israeliarchaeology.org/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA/%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%a8%d7%96%d7%9c/

מזר, ע. (2019). תקופת הברזל 1. מתוך פאוסט, א., & כץ, ח. (עורכים). מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל: משלהי תקופת האבן ועד כיבושי אלכסנדר (כרך ב') (ע"מ 109—196). למדא – האוניברסיטה הפתוחה.

פאוסט, א. (2019). תקופת הברזל 2. מתוך פאוסט, א., & כץ, ח. (עורכים). מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל: משלהי תקופת האבן ועד כיבושי אלכסנדר (כרך ב') (ע"מ 197—321). למדא – האוניברסיטה הפתוחה.