תקופת הברזל

תקופת הברזל  מיוחסת לפרק הזמן שבין 1200– 586 לפני הספירה ונחלקת לשני שלבים

תקופת הברזל א, 1200 –  1000 לפני הספירה:  מתאפיינת בדעיכתה של התרבות הכנענית של תקופת הברונזה המאוחרת לצד הופעתם של מרכיבים אתניים חדשים שבטי ישראל, הפלישתים וגויי הים. העדר מעצמת על באזור

תקופת הברזל ב, 1000 – 586 לפני הספירה: ממלכות – ישראל ויהודה. ממלכות לאומיות: צור וצידון אדום, מואב, עמון, ארם, לצד עלייתן של מעצמות על – אשור ובבל.