תקופת הכלקולית

תקופת הכלקולית (4,500-3,600 לפנה"ס) הייתה תקופת שינוי משמעותית ומסתורית בהיסטוריה האנושית. במהלכה מופיעות התנהגויות אנושיות שמצביעות על מורכבות גדולה יותר במערך החברתי האנושי. תקופה זו בדרום הלבנט ניחנת בחוסר אחידות ומגוון גדול בין אזוריו השונים, כאשר תרבויות רבות זוהו והן מפגינות התנהגויות ותרבות חומרית ייחודית. מגוון רב זה גורם לחוסר הסכמה רב בין חוקרי התקופה, כאשר בין היתר גם הכרונולוגיה של התקופה וגם התרבויות המשתייכות לה שנויות במחלוקת.

תקופת הכלקולית ממשיכה את תקופת הנאולית שהייתה לפניה ללא שבר, אך ניכרים בה פיתוחים ותוספות חדשות ומשמעותיות לאבולוציה האנושית והחברתית. ביניהם:

התקבעות "החבילה החקלאית הים תיכונית" – אוסף הצמחים ובעלי החיים שימשיכו להוות הבסיס הכלכלי באזור לכל אורך ההיסטוריה, הכולל: דגנים, קטניות, זית, גפן, עיזים, כבשים, בקר וחזיר. צמחים נוספים שבויתו בתקופה כללו תאנה, אשכולית, תמר ועוד, ואחד החידושים המשמעותיים ביותר בכלכלה היה תחילת השימוש במוצרים משניים: שימוש בבעלי-חיים לנשיאת מסע, חלב ומוצריו, צמר, שמן, ויין.

תחילת השימוש בנחושת – וגם במתכות נוספות כגון זהב וכסף, לראשונה בהיסטוריה האנושית. תוספת חדשה זו למלאכות האנושיות מפגינה פיתוח ידע מטלורגי מורכב מאוד, מעבר להתמחות מקצועית ספציפית, ומעבר מייצור ביתי לתעשייה.

שינויים בגודל ופריסת היישוב – בזמן שגודל הישובים מגוון, ישובים גדולים מגיעים לגדלים שלא נראו לפני כן בהיסטוריה האנושית, ובנוסף מופיעים ישובים באזורים צחיחים שלא יושבו בעבר.

שנויים והתפתחויות בתרבות החומרית – תופעת האומנות מפותחת, ומופיעים סגנונות אמנותיים שמראים חזרה של מוטיבים בכלל המרחב ובין מדיומים, תוך גיוון אזורי. בנוסף מופיע שימוש בחומרים שונים המגיעים מאזורים מרוחקים מאוד מהלבנט, כגון אובסידיאן, טורקיז, מתכות יקרות כגון זהב וכסף ועוד. אלו מצביעים על קיומה של רשת קשרים נרחבת ומורכבת בתקופה. הופעתם של חומרים ואומניות ייחודיים אלו מעלים את חוסר ההסכמה במחקר בדבר המבנה החברתי בתקופה, כאשר חלק מהחוקרים סבורים שאלו מרמזים על תחילת התפתחות חוסר השוויון החברתי, בעוד אחרים מצביעים על כך שהתנהגויות חברתיות אחרות כגון המבנה היישובי ואופן הקבורה בתקופה לא מצביעים על ביסוס מעמדות.

מקורות:

Rowan, Y.M. (2014). The Southern Levant (Cisjordan) during the Chalcolithic period. In A.E. Killebrew, & M.L. Steiner (Eds.), The Oxford Handbook of the Archaeology of the Levant: c. 8000-332 BCE (pp. 223–236). Oxford University Press.