אוסטרקון ח'רבת קיאפה

אוסטרקון ח'רבת קיאפה הוא אוסטרקון שהתגלה במהלך החפירות בח'רבת קיאפה בשנת 2008 ומתוארך לתקופת הברזל 2א' (ראשית המאה ה-10 לפנה"ס). הטקסט נכתב בצידו הפנימי של שבר כלי חרס ומכיל חמש שורות טקסט, חלקן שבורות ובחלקן חלק מהאותיות מחוקות. לאוסטרקון יש חשיבות גדולה בהבנת התפתחות הכתב העברי: הטקסט נכתב באותיות מהאלף־בית הפרוטו־כנעני, שעד למציאת אוסטרקון זה, היה מקובל לומר שכתב זה נעלם עוד לפני המאה ה-10 לפנה"ס. האוסטרקון מלמד שהכתב הפרוטו־כנעני המשיך להתקיים יותר זמן ממה שחשבו החוקרים לפני כן, וכנראה אף במקביל לשימוש בכתב הפיניקי שרווח יותר מסוף המאה ה-11 לפנה"ס והלאה.

https://www.bib-arch.org/bar/article.asp?PubID=BSBA&Volume=36&Issue=2&ArticleID=9
Emile Puech: L’Ostracon de Khirbet Qeyafa et les debuts de la royaute en Israel. Revue Biblique 117: 162-184.
 

בין החוקרים ישנה הסכמה שניתן לזהות בטקסט את המילים 'ועבד', 'שפט' ו'מלך'. החוקרים חלוקים הן בקריאת שאר הטקסט והן בהבנת משמעותו: יש חוקרים שהציעו שמדובר בתרגיל כתיבה, יש חוקרים שהציעו שמדובר בטקסט משפטי, יש חוקרים שהציעו לקשר את ה'מלך' לממלכה המאוחדת ועוד. חלק חשוב בהבנת רקע ומשמעות הטקסט תלוי בזיהוי האתני של האנשים שישבו בח'רבת קיאפה, נושא שאף בו חלוקים החוקרים.

מקורות:

משגב ח' ואחרים, 'האוסטרקון מחורבת קיאפה', בתוך: עמית ד' ואחרים (עורכים), חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה ג (תש"ע), עמ' 132-111.

Donnelly-Lewis B., ‘The Khirbet Qeiyafa Ostracon: A New Collation Based on the Multispectral Images, with Translation and Commentary’, BASOR 388 (2022), pp. 181-210.

Millard A., ‘The Ostracon from the Days of David Found at Khirbet Qeiyafa’, Tyndale Bulletin 62 (2011), pp. 1-13.