תל ערטל

ערך בהקמה

תל ערטל הוא תל גבוה על גדות הירדן ליד כפר רופין אשר בעמק בית שאן. לתל שליטה מעברות הירדן וחצייתם במקום זה. לפי כמות התלים בסביבה מעברה זו שמתועדת היטב בסקר הבריטי כ- el esh Sheikh Daud, הייתה חשובה במיוחד, בעיקר בתקופת הברונזה, הברזל והתקופה הפרסית. התל לא נחפר אך נסקר בעבר. בתל נמצאו עדויות לישוב מהתקופות: ברונזה קדומה, ברונזה ביניימית, ברונזה תיכונה II ,ברונזה מאוחרת, ברזל I ,ברזל II התקופה הפרסית, וההלניסטית. היישוב בתל שימש כנראה לצורך מנהלי, ממלכתי או צבאי.