אזור

אזור הוא אתר ארכיאולוגי רחב ידיים הנמצא בערים המודרניות אזור וחולון. לבו של האתר הוא תל אזור הנמצא בעיר אזור בין הרחובות שפרינצק, הרצל וההסתדרות. התל מרוחק כשישה קילומטרים מהים ויושב על רכס הכורכר השני מהים. חפירות בתל עצמו נעשו רק בשוליו הדרומיים ולכן ידיעותנו עליו מוגבלות, אך חפירות הצלה רבות נעשו מסביב לתל וחשפו בעיקר בתי קברות שהוסיפו מידע על האתר.

שם המקום ואזכורים קדומים

אזור אינה נזכרת בנוסח המסורה של התנ"ך אך היא נזכרת בתרגום השבעים כאחת מהערים בנחלתו של שבט דן (יהושע יט:מה). בנוסף היא נזכרת באנלים של סנחריב מלך אשור מסוף המאה השמינית לפנה"ס כאחת הערים שתחת שליטתה של אשקלון יחד עם בני ברק, יפו ובית דגון. שם הישוב הקדום השתמר בשמו של הכפר יאזור שישב על התל עד מלחמת העצמאות. 

השרידים בתל מהתקופות המקראיות

השרידים הקדומים ביותר בתל אזור הם מתקופת הברונזה הקדומה 1 (האלף הרביעי לפנה"ס). התקופות הבאות ששרידים מהן נמצאו בתל הן תקופת הברונזה המאוחרת 1 (1400-1550 לפנה"ס) ותקופת הברזל 1 (1000-1200 לפנה"ס לערך). בתקופת הברונזה המאוחרת היה בתל מבנה גדול בעל חדרים רבים שנשרף והתמוטט, אך לאחר מכן עוד באותה התקופה התישבו אנשים מחדש בשטח המבנה. לאחר מכן ננטשה אזור ואין עדויות להתישבות בתל במשך למעלה ממאתיים שנה עד תקופת הברזל 1. בתקופה זאת בוצרה העיר בחלקלקה ונמצאו בה כלי חרס פלשתיים רבים שאולי מעידים על זהות התושבים באזור בראשית תקופת הברזל. לאחר תקופה זאת לא נמצאו שרידים בתל אזור עד לתקופה הרומית.

שרידים מסביב לתל

 בשטח שמסביב לתל נמצאו שרידים ארכיאולוגיים רבים, בעיקר בתי קברות, החל מהתקופה הכלקוליתית ועד התקופה העותמאנית. נחשפו מעט קברים מתקופת הברונזה המאוחרת ויותר מחמישים קברים מתקופת הברזל 1 ו-(800-1200 לפנה"ס לערך). בחלק משמעותי מהקברים מתקופת הברזל נמצאו כלי חרס פלשתיים, כמו בתל עצמו, אך נמצאו גם כלי חרס כנעניים טיפוסיים בקברים מתקופה זאת. בחלק מהקברים היו קנקנים שהכילו את אפרו של הנקבר, מנהג שהיה נדיר בכנען אך נפוץ ביוון. הכלים הפלשתיים והקבורה המיוחדת של חלק מהנקברים הובילה את משה דותן, אשר ניהל את החפירה, למסקנה כי תושבי אזור היו פלשתים. דוד בן שלמה שחקר גם הוא את האתר מתרחק ממסקנה זו וטוען כי בתקופה זו מנהגי הקבורה עוד לא היו מגובשים ולכן היתה שונות רבה בין הקברים.

תקופות מאוחרות

לא נמצאו באזור שרידים משמעותיים מאוחרים למאה התשיעית לפנה"ס עד התקופה הרומית, ממנה נחשפו מעט ממצאים. מהתקופה הביזנטית נחשף בתל מבנה עם רצפת פסיפס שאולי היה כנסיה ומסביב לתל נחשפו שרידים רבים מתקופה זאת. אזור המשיכה להתקיים גם בתקופה האסלאמית הקדומה ממנה נמצאו שרידים על התל ומסביבו. בתקופה הצלבנית הוקמה על התל מצודת המישור אשר הוחרבה על ידי הממלוכים במאה ה-13 ושרידיה נראים באופן ברור כיום על התל. בתקופה העותמאנית ובתקופת המנדט הבריטי שכן על התל הכפר יאזור.

החפירות באזור

החפירות באזור היו מרובות לאורך השנים. שתי חפירות נעשו בשוליו הדרומיים של התל עצמו, על ידי גופנא ובושרי ב-1966 ועל ידי עוזי עד ב-2011-2012. חפירות רבות נערכו מסביב לתל והחשובות לתקופות המקראיות נוהלו על ידי משה דותן שחפר את בית הקברות מתקופות הברונזה והברזל ב-1958-1960.

מקורות

 עוזי עד, אמיר גולני ואורית סגל. 2014. "תל אזור" חדשות ארכיאולוגיות גיליון 126.

Amir Golani and Edwin Van Den Brink. 1999. “Salvage Excavations at the Early bronze Age ia Settlement of Azor” ‘Atiqot 1999 1-49.

David Ben-Shlomo. 2008. “The Cemetery of Azor and Early Iron Age Burial Practices” Levant, 40:1, 29-54.