אזור

ערך בהקמה

אזור היא מועצה מקומית במחוז תל אביב בישראל, השם אזור מופיע בכתובת אשורית במאה ה-8 לפנה"ס.