ארפד

עיר מלוכה גדולה בצפון סוריה של ימינו. בירתה של ממלכת בית גוש בתקופת הברזל. מזוהה כיום עם תל ריפעת.