התגלה המשפט הקדום ביותר באלפבית

המשפט התגלה על מסרק עשוי שנהב בחפירות בעיר הכנענית לכיש. בעבר נתגלו בארץ ישראל כתובות כנעניות של מילים ספורות בלבד, אך עד היום לא נמצאו כתובות בעלות משמעות ניכרת, חלק מהחוקרים טוענים כי זהו המשפט השלם הקדום ביותר שנמצא אי־פעם באלפבית בכלל ובשפה הכנענית בפרט

"יהי רצון שהשנהב הזה יסלק את כיני השיער והזקן"