כונתילת עג׳רוד

מיקום

כונתילת עג'רוד הוא אתר ארכאולוגי השוכן על גבעה נישאה מבודדת בצפון סיני, כ-50 קילומטר מדרום לקדש ברנע. האתר ידוע בעיקר בזכות כתובות עבריות שנמצאו בו, המתארות את ה׳ והאלה אשרה.

היסטוריה

הכתובות בכונתילת עג'רוד הן מהחשובות ביותר שנמצאו עד כה בתחום מחקר המקרא. הן מתארות את האלה אשרה כבת זוג של יהוה, והן מעידות על כך שהפולחן לאשרה היה נפוץ גם בממלכת ישראל.

האתר היה מיושב במאות ה-9 וה-8 לפנה"ס.

החפירות

האתר נחפר בשנים 1974-1976 על ידי הארכאולוג הישראלי זאב משל. בחפירות נמצאו שני מבנים, אחד מהם השתמר היטב, ואילו מהאחר שרדו יסודות בלבד. הממצאים שנתגלו במבנים כללו בעיקר כלי חרס, חפצים עשויים עץ, אריגים, משקולות נול, כתובות וציורים על גבי טיח ועל כלי חרס.

ממצאים

  • הכתובות בכונתילת עג'רוד נכתבו בעברית הקדומה.
  • הכתובות בכונתילת עג'רוד מעידות על כך שהפולחן לאשרה היה נפוץ גם בממלכת ישראל.
By unknown jewish merchant – Kuntilat Ajrud, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7535202

הממצא המשמעותי ביותר מכונתילת עג׳רוד הוא מספר אוסטרקות (שברי חרס כתובים) המכילים טקסטים דתיים. טקסטים אלה כתובים בעברית ובארמית, והם מספקים מידע על אמונותיהם הדתיות של האנשים שחיו בכונטילת עג'רוד.

אחד הטקסטים החשובים ביותר מכונתילת עג׳רוד הוא ברכה המזכירה את שמות יהוה ואשרה. טקסט זה משמעותי מכיוון שזו הפעם הראשונה שהשם אשרה מוזכר בטקסט מתקופת המקרא. הטקסט מציע גם ששסגדו ליהוה ואשרה יחד כזוג אלוהי.

הממצאים מכונתילת עג׳רוד ערערו על כמה מהנחותינו לגבי ההתפתחות המוקדמת של היהדות. העדויות מצביעות על כך שבני ישראל סגדו למספר אלים ואלות, כולל יהוה ואשרה. עדויות אלו מצביעות גם על כך שבני ישראל הושפעו מהאמונות הדתיות של התרבויות הסובבות.

כתובת על אגן אבן:

לעבדיו בן עדנה ברך הא ליהו

כתובות על פיטסים – פיטס ראשון:

אמר. א[      ]ה[ ]ך. אמר. ליהל[יו] וליועשה. ו[ל    ]. ברכת. אתכם

ליהוה. שמרן. ולאשרתה.

פיטס שני – כתובת ארוכה מעל לדמויות של המתפללים:

                                 ] ל יה ו ה  ה תמ ן. ו ל א ש ר ת ה.

] כל אשר. ישאל מאש. חנן הא ואם פתה. ונתן. לה. יהו.

כלבבה.

אמר

אמריו א

מר ל.אדנ[י

השלם. את.

ברכתך. לי

הוה תמן

ולאשרתה. יב

רך וישמרך

ויהי עם. אדנ

י [עד עלם?

שרידי כתובות על טיח:

א.

י]ארך. ימם. וישבעו [ …. י]תנו. ל[י]הוה תימן. ולאשרתה

] היטב. יהוה. התי[מן…]י היטב. ימ[ם  ] ה[    ]יהמ[

ב.

                                        ] ענת [

] ברעש. ובזרח. אל. בר[ם. י]הו[ה

]ר. וימסן. הרם. וידכן. גבנם [

      ] ארץ. קשדש [ ] עלי. אלם [

        ]הכן  [ל]ברך. בעל. בים. מלח[מה

             ] לשם אל בים מלח[מה