כונתילת עג׳רוד

כונתילת עג׳רוד הידוע גם כחורבת תימן הוא אתר ארכיאולוגי הנמצא בצפון חצי האי סיני. משערים שזו הייתה תחנת ביניים קטנה או מוצב ששימש את הסוחרים והמטיילים בנתיב בין מצרים ללבנט. האתר נחפר בשנות ה-70 על ידי זאב משל.

By unknown jewish merchant – Kuntilat Ajrud, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7535202

הממצא המשמעותי ביותר מ כונתילת עג׳רוד הוא מספר אוסטרקות (שברי חרס כתובים) המכילים טקסטים דתיים. טקסטים אלה כתובים בעברית ובארמית, והם מספקים מידע על אמונותיהם הדתיות של האנשים שחיו בקונטילת אג'רוד.

אחד הטקסטים החשובים ביותר מכונתילת עג׳רוד הוא ברכה המזכירה את שמות יהוה ואשרה. טקסט זה משמעותי מכיוון שזו הפעם הראשונה שהשם אשרה מוזכר בטקסט מקראי. הטקסט מציע גם ששסגדו ליהוה ואשרה יחד כזוג אלוהי.

הממצאים מכונתילת עג׳רוד ערערו על כמה מהנחותינו לגבי ההתפתחות המוקדמת של היהדות. העדויות מצביעות על כך שבני ישראל סגדו למספר אלים ואלות, כולל יהוה ואשרה. עדויות אלו מצביעות גם על כך שבני ישראל הושפעו מהאמונות הדתיות של התרבויות הסובבות.

כתובת על אגן אבן:

לעבדיו בן עדנה ברך הא ליהו

כתובות על פיטסים – פיטס ראשון:

אמר. א[      ]ה[ ]ך. אמר. ליהל[יו] וליועשה. ו[ל    ]. ברכת. אתכם

ליהוה. שמרן. ולאשרתה.

פיטס שני – כתובת ארוכה מעל לדמויות של המתפללים:

                                 ] ל יה ו ה  ה תמ ן. ו ל א ש ר ת ה.

] כל אשר. ישאל מאש. חנן הא ואם פתה. ונתן. לה. יהו.

כלבבה.

אמר

אמריו א

מר ל.אדנ[י

השלם. את.

ברכתך. לי

הוה תמן

ולאשרתה. יב

רך וישמרך

ויהי עם. אדנ

י [עד עלם?

שרידי כתובות על טיח:

א.

י]ארך. ימם. וישבעו [ …. י]תנו. ל[י]הוה תימן. ולאשרתה

] היטב. יהוה. התי[מן…]י היטב. ימ[ם  ] ה[    ]יהמ[

ב.

                                        ] ענת [

] ברעש. ובזרח. אל. בר[ם. י]הו[ה

]ר. וימסן. הרם. וידכן. גבנם [

      ] ארץ. קשדש [ ] עלי. אלם [

        ]הכן  [ל]ברך. בעל. בים. מלח[מה

             ] לשם אל בים מלח[מה