כיבוש או התנחלות?

הויכוח הנמשך בין האסכולות השונות האם הארץ נכבשה על ידי יהושע בן נון או שהייתה התנחלות שקטה?