כתובת אשבעל בן-בדע

כתובת 'אשבעל בן בדע' היא כתובת אוסטרקון שהתגלתה במהלך החפירות בח'רבת קיאפה בשנת 2012 והתפרסמה בשנת 2015. הכתובת נמצאה על גבי קנקן מתקופת הברזל 2א' (ראשית המאה ה-10 לפנה"ס). בתחילת הכתובת ישנן מספר אותיות שבורות שיש שהציעו לזהות בתור המילה 'חלקת' או 'כברת', ולאחר מכן השם 'אשבעל בן בדע'.

השם 'אֶשְׁבָּעַל' היה שמו של אחד מבניו של שאול (דברי הימים א' ח', ל"ג; שם ט', ל"ט), שמזוהה עם אִישׁ בֹּשֶׁת, בנו של שאול שמלך לאחר שאביו נהרג בקרב (שמואל ב' ב', ח'-י'). השם 'בדע' אינו מוזכר בתנ"ך אבל השם 'בדן' מוזכר בשני מקומות (שמואל א' י"ב, י"א; דברי הימים א' ז', י"ז). מספר חוקרים חושבים שהימצאות שמו של אדם זה על גבי קנקנן מלמדת על כך שהוא היה אדם ממעמד גבוה ובעל תפקיד מנהלי חשוב. פרופ' משה גרסיאל מאוניברסיטת בר־אילן הציע לזהות אותו עם ישבעם בֶּן חַכְמוֹנִי, אחד מגיבוריו של דוד המלך (שמואל ב' כ"ג, ח'; דברי הימים א י"א, י"א).

ישנם חוקרים הסוברים ששמו המלא היה 'אשבעל בן [ע]בד ע[שתורת]', המתאים את שמו של האב לשמו של הבן, מבחינת שמות תיאופוריים הקשורים לפולחן הכנעני, אבל אין בכך הוכחה מוחלטת שמדובר באדם לא־יהודאי/ישראלי.

מקורות

גרסיאל מ', 'כתובת אשבעל בן בדע שנחשפה במצודת המלך דוד בעמק האלה: פענוחה וחשיבותה להיסטוריה של התקופה', בתוך: טבגר א' ואחרים (עורכים), במעבה ההר 6 (תשע"ז), עמ' 236-219.

Garfinkel Y. and others, Debating Khirbet Qeiyafa: A Fortified City in Judah from the Time of King David, Jerusalem 2015.

Petrovich D., ‘Connecting Khirbet Qeiyafa to the Proper Israelite King: Sauline Stronghold or Davidic Fortress’, JESOT 7 (2021), pp. 82-118.