אייך ומתי נכתב התנך?

הוויכוח הנמשך על מי ומתי כתב את ספרי המקרא

החיבור של התנ"ך הוא תהליך מורכב המשתרע על פני מאות שנים, כאשר מספר מחברים תורמים לתוכנו. להלן סקירה קצרה של השקפות מחקר מסורתיות ומודרניות:

באופן מסורתי, האמינו שאנשים ספציפיים חיברו ספרים מסוימים של התנך. לדוגמה, חשבו שמשה כתב את חמשת הספרים הראשונים, הידועים בתור התורה או חומש. עם זאת, התפיסה המודרנית מציעה תהליך מורכב יותר.

ההשערה התעודות היא אחת התיאוריות הרווחות לגבי מחברי התורה. הטענה היא שהתורה היא אוסף של ארבעה מקורות עיקריים: המקורות הג'הוויסטים (י), האלוהיסטים (ה), המקורות הדאוטונומיים (ד') והכוהנים (פ'), כל אחד עם סגנונו, נקודת המבט וההקשר ההיסטורי הייחודי לו. אלה קובצו ככל הנראה בסביבות המאות ה-5-6 לפני הספירה, אם כי המקורות עצמם עשויים להיות ישנים יותר.

לשאר ספרי התנך יש ייחוסים מסורתיים ותיאוריות מלומדים משתנים. חלקם, כמו רבים מתהילים, נחשבים לאוספים של מחברים רבים לאורך שנים רבות.