מצד חצבה

מיקום וזיהוי

עין חצבה, הידועה גם כמזד חצבה או עיר אובות, נמצאת בעמק הערבה המרכזי.. האתר זוהה לראשונה בשנת 1902 כמבצר רומי. בשנת 1950 נמצאו במקום כמה חרסים מתקופת הברזל, המצביעים על כיבוש מוקדם יותר של יהודה. יוחנן אהרוני זיהה את האתר עם תמר המקראית ותמרה הרומית.

היסטוריה

האתר ראה כיבוש מתקופת הברזל המאוחרת 1 ועד לתקופה האסלאמית הקדומה. זה נקשר לתמרה של העת העתיקה הקלאסית, המוזכרת במקורות עתיקים כמו הגיאוגרפיה של תלמי ואונומסטיקון של אוזביוס. מיקומה האסטרטגי היה מכריע לשליטה בגישה למכרות הנחושת של פאינאן וללוגיסטיקה צבאית בתקופה הרומית.

תולדות החפירות

האתר נחפר לראשונה בשנת 1972. בין השנים 1987-1990 נערכו חפירות נרחבות. במקום זוהו שש שכבות תעסוקתיות. שכבה 1 מתוארכת לסוף התקופה הביזנטית – האסלאמית הקדומה (מאות ו'-ז' לסה"נ). שכבה 2, המתוארכת למאות השלישית-הד' לסה"נ, היא מפלס המבצר הרומי. מדרום למבצר נמצא גם מרחץ רומי. בשכבה 3, מהמאה הראשונה לספירה, נמצאו שרידים נבטים. מבצר יהודה או אדומי קטן ומקדש אדומי שייכים לשכבה 4, המתוארכים למאות השביעית-ה' לפני הספירה. המבצר הגדול ביותר, מבצר יהודה מהמאות התשיעית-השמינית לפנה"ס, מייצג את שכבה 5. לבסוף, נחשפו עקבות של כיבוש מהמאה העשירית לפנה"ס בשכבה 6, אך לא נחשפו היקפו ומהותו של הכיבוש.

ממצאים

תקופת הברזל

תקופת הברזל בעין חצבה מאופיינת בנוכחותם של מבנים אדריכליים והגנתיים משמעותיים מתקופת הברזל המאוחרת I, כולל מגדל, וכן מתקופת הברזל IIa ו-IIb, כולל מבצר. שרידים אלו מצביעים על חשיבותה האסטרטגית של עין חצבה בשליטה על הגישה לנתיבי מסחר ומשאבים חיוניים, כמו מכרות הנחושת של פאינאן בעמק הערבה.

התקופה הרומית

אמת מים מהתקופה הרומית שנבנתה להעברת מי שיטפונות לאזורים חקלאיים, הממחישה את כישורי ההנדסה של תושביה ואת חשיבות החקלאות בכלכלה המקומית. האתר גם הניב עדויות לפעילות סיסמית משמעותית שהשפיעה על המבנים והשימוש בו לאורך זמן.

בית מרחץ רומי

מקורות

 En Hazeva Yoram Haimi 09/10/2016 Final Report In October 2015, a salvage excavation was conducted in the Roman-period aqueduct at ‘ En Hazeva

En Hazeva Tali Erickson-Gini and Kathleen Moore Bekes 12/02/2019 Final Report

Stern, Ephraim-New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land 2-Israel Exploration Society (1993)