נבו

ערך בהקמה

נבו הייתה עיר בצפון מואב שנכבשה על ידי סיחון, מלך האמורי, והיא קרובה להר נבו. נבו מוזכר בכתובת מישע מלך מואב שנמצא בדיבון, וכי מישע החזיר אותה למלכות מואב, ולקח כשלל את כלי ה' שנמצאו שם והביא אותם לפני כמוש – האל המואבי הראשי. אזור נבו חזר לממלכת ישראל בימי ירבעם השני, אך עבר שוב למואב בחסות אשור.

ויקיפדיה