סוללת המצור בלכיש

סוללת המצור האשורי בלכיש, היא הדוגמה היחידה ששרדה ליכולת הצבאית האשורית בכל המזרח הקרוב. לראשונה, חוקרים שיחזרו כיצד ייתכן שצבא אשור בנה את הרמפה וניצל אותה כדי לכבוש את לכיש.

צבא אשור אשר הונהג על ידי המלך סנחריב תקף את לכיש בשנת 701 לפני הספירה. המחקר החדש נותן תיאור חי של הבנייה האשורית של הסוללה הענקית שאפשרה להם להעביר אייל ניגוח עד לחומת לכיש בראש הגבעה, לרסק את החומה ולכבוש את העיר.

עדויות במקום מבהירות כי הרמפה הייתה עשויה מסלעים קטנים, כ-6.5 ק"ג כל אחד. האבנים הגיעו ממחצבה בקרבת האתרו הועברו באמצעות שלשלאות אנושיות – מועברות מאדם לאדם ביד. עם ארבע שרשראות אנושיות שעבדו במקביל על הרמפה כל אחת במשמרות מסביב לשעון הערכה היא שכ-160,000 אבנים הועברו .בכל יום. בתוך כ-25 ימים, הסוללה, שהייתה בצורת טריז משולש ענק, יכלה להגיע לחומות העיר

בשלב הסופי, הונחו קורות עץ על גבי האבנים, שם מוקם בצורה בטוחה אייל הניגוח בתוך מכונת מצור מסיבית . האייל, שהיה עשוי קורת עץ גדולה וכבדה עם קצה מתכת, היכה את החומות על ידי הנפה אחורה וקדימה. יתכן שהאיל היה תלוי בתוך מנוע המצור על שרשראות מתכת, מכיוון שחבלים נישחקו במהירות. ואכן, בראש הרמפה בלכיש נמצאה שרשרת ברזל.

לבסוף כשהרמפה הושלמה, פרץ צבא אשור את חומת העיר באילי סוללה כבדים, וזרע מוות והרס.