פחל

פחל היתה עיר עתיקה, שבתקופה ההלניסטית נמנתה על הדקאפוליס.

ויקיפדיה