אסטלת מרנפתח/מצבת ישראל

אסטלת מרנפתח, המכונה גם מצבת ישראל או אסטלת הניצחון של מרנפתח, היא אסטלה מצרית עתיקה שהתגלתה בשנת 1896 בתבאי, מצרים. הסטלה עשויה מגרניט ומתנשאת לגובה של כשישה מטרים. חרוטים עליו הירוגליפים המתארים את מסעותיו הצבאיים של פרעה מרנפתח, ששלט במצרים במאה ה-13 לפני הספירה. האסטלה משמעותית מכיוון שהיא מכילה את ההתייחסות העתיקה ביותר הידועה לבני ישראל בטקסטים מצריים עתיקים. הכתובת מציינת כי מרנפתח הביס קבוצה בשם "ישראל" במהלך מסעותיו, מה שמרמז שבני ישראל היו כבר אז קבוצה מובחנת במצרים העתיקה. האסטלה מוצגת כעת במוזיאון המצרי בקהיר.

אין אחד אשר ירים ראשו בין תשע הקשתות
נרפתה תחנו, שקטה חת.
נבוזה כנען בכל רע.
לוקחה אשקלון
נלכדה גזר, ינועם הייתה כלא הייתה.
ישראל הושם אין זרע לו.
חור הייתה כאלמנה למצרים
בכל הארצות שלום.
כל אשר ינדוד רותק
על ידי מלך מצרים העליונה והתחתונה מרנפתח

ויקיפדיה