תל ג'ת

מיקום וזיהוי
תל ג'ת ממוקם בצומת בין מישור השרון להרי השומרון. התל הוקם על ראש גבעה מקירטון, מוקף מדרונות תלולים, ובו מאות מתקנים כמו בורות מים, מערות קבורה ובתי יין שנחצבו בסלע הרך.

היסטוריה

תל ג'ת התיישב במקור בתקופת הברונזה הקדומה I והמשיך לתוך ברונזה קדומה 2-3. יש עדויות להתישבות מחדש בתקופת הברונזה התיכונה 2, שהתפתחה לעיירה מרכזית באזור.

במקרא

האתר אינו מוזכר בתנ"ך. עם זאת, הוא תועד לראשונה ברשומות היסטוריות על ידי תחותמס השלישי וככל הנראה זוהה עם עיר המדינה גת-פדאלה המוזכרת בטקסטים של אל-עמארנה.

חפירות
הוצגו תוצאות חפירות הצלה שונות שנערכו על התל ובסביבתו בשנים 1982-1990, כולל קברים נוספים מתקופת הברונזה המאוחרת והרומית שנחשפו לאחרונה.

ממצאים
הממצאים העיקריים כוללים:

מערת קבורה מתקופת הברונזה הקדומה III.
ביצור ומערות קבורה מתקופת הברונזה התיכונה II.
שרידי יישוב מתקופת הברונזה המאוחרת ומערות קבורה.
שכבות התיישבות מתקופת הברזל, המעידות על מעבר מעיר מרכזית לכפר רגיל.
שרידים מהתקופה הפרסית עד הביזנטית, מה שמצביע על כך שהכפר פרח בתקופה זו.
מערות קבורה מהתקופה הרומית עם כתובות יווניות וממצאים משמעותיים נוספים, המעידים על בעלות של משפחה יהודית אמידה הקשורה לשושלת ההרודיאנית.
עדויות על יישוב שומרוני בתקופה הרומית המאוחרת והביזנטית.