תל ג'ת

ערך בהקמה

תל המכוסה כיום על ידי הכפר הערבי-ישראלי ג'ת. יש המזהים אותו עם "גת פלדה" מהמקורות המצריים.