תל כודאדי

תל כודאדי הוא תל היושב על הגדה הצפונית של שפך הירקון לים התיכון, כיום בתחומי תל אביב. בעבר היה הירקון מכשול רציני למי שביקש לחצות את הארץ בציר צפון-דרום ונקודות המעבר העיקריות היו במקורות הירקון באזור אפק במזרח ובשפך הירקון במערב. מיקומו של התל על השפך העניק ליושבים בו שליטה על המעבר המערבי. התל נחפר במספר חפירות הצלה ב-1937-8, 1941 ו-1969 בעיקר בגלל הקמת תחנת הכח רידינג. עיקר החפירות היו החפירות בשנות השלושים והן הובלו בידי אליעזר סוקניק ושמואל יבין מהאוניברסיטה העברית.

באתר התגלו שרידי מצודה מתקופת הברזל. המצודה היתה מלבנית אך רק שתיים מחומותיה השתמרו, אחת מהן לאורך של 33 מטרים, ובצמוד לחומות המצודה נמצאו שישה חדרים. חומת מצודה משלב מאוחר יותר נמצאה בצמוד לחומת המצודה הראשונה.  

חופרי התל תיארכו את השלב הראשון של המצודה למאה העשירית או התשיעית לפנה"ס, כלומר ימי ממלכת ישראל, ואת השלב השני של המצודה למאה השמינית לפנה"ס וכך גם את תאריך חורבנה. מכאן הם הסיקו כי מדובר במצודה ישראלית שהוחרבה על ידי האשורים כאשר אלו כבשו את ממלכת ישראל ב-732 לפנה"ס. חוקרים מאוחרים יותר, פאנטאלקין וטל, תיארכו מחדש את השלב הראשון של המצודה למחצית השניה של המאה ה-8 לפנה"ס, את השלב השני למחצית הראשונה של המאה ה-7 לפנה"ס ואת חורבן המצודה ונטישתה לאמצע מאה זאת.  

לפי התיארוכים הראשונים של המצודה הסיקו החוקרים כי מדובר במצודה השייכת לממלכת ישראל ומטרתה להגן על ישובי הירקון מפני התקפות מהים ושהמצודה הוחרבה בעת שכבשו האשורים את ממלכת ישראל. התאריכים המאוחרים יותר לא יכולים להתאים לשחזור היסטורי כזה ולכן פאנטאלקין וטל הסיקו כי מדובר במצודה שנבנתה בתקופת השלטון האשורי בארץ כחלק ממערכת מצודות ותחנות מסחר שהבטיחו את הסחר באימפריה לאורך חופי הים התיכון, וננטשה עם נסיגתם של האשורים מהארץ.   

על התל נמצאו שרידים לפעילות גם בתקופה הכלקוליתית, הברונזה הקדומה, הברונזה התיכונה והתקופה הפרסית אך לא ברור מה אופיין. מהתקופה הביזנטית התגלתה בריכה עם רצפת פסיפס. במלחמת העולם הראשונה צלחו הכוחות הבריטים את הירקון בסמוך לתל כודאדי כחלק מקרב צליחת מעברות הירקון ולאחר הקרב הציבו על התל עמוד זיכרון לאירוע.  

מקורות

Alexander Fantalkin & Oren Tal (2009) Re-Discovering the Iron Age Fortress at Tell Qudadi in the Context of Neo-Assyrian Imperialistic Policies, Palestine Exploration Quarterly, 141:3, 188-206.

Alexander Fantalkin & Oren Tal (2015) Tell Qudadi: An Iron Age IIB Fortress on the Central Mediterranean Coast of Israel. Leuven: Peeters.

אתר הסקר הארכיאולוגי של ישראל. מפה 70 (תל אביב-יפו), אתר 5.

מקורות פופולריים –

על ההיסטוריה של תל כודאדי וסביבתו