תל מלחתה

תל מלחתה באזור בקעת ערד הינו אתר רב שכבתי עם עדויות לישוב מ-תקופת הברונזה התיכונה, תקופת הברזל ומצד מהתקופה הקלאסית. בשכבת הישוב המבוצר מתקופת הברזל התגלו ממצאים אדומים רבים ואין זה ברור אם היישוב היה חלק מממלכת אדום או ממלכת יהודה בה הייתה אוכלוסייה אדומית רבה. ישנן עדויות שהוא חרב לפחות שלוש פעמים ושוקם, בין היתר חורבן מסוף המאה ה-10 לפנה"ס שמזוהה עם מסעו של שושנק (שישק המקראי), שכבת חורבן מסוף המאה ה-8 לפנה"ס, שיש לזהות עם מסע סנחריב, ולבסוף סימני שריפה ונטישה במאה ה-6 לפנה"ס שיש לקשר לחורבן בית ראשון. התל יושב שוב רק בשלהי התקופה ההלניסטית ושימש כמצד הגנתי או תחנת דרכים בלבד. הזיהוי המקראי של האתר אינו בטוח וחוקרים שונים הציעו לזהותו עם ישובים רבים כגון מולדה, חרמה, בעלת באר או טלם. זיהוי חוץ מקראי אפשרי הינו "ערד לבית ירחם" מרשימת כיבושי שושנק. האתר נחפר כמה פעמים ועל ידי משלחות רבות, בין היתר בשנות ה-60 על ידי יוחנן אהרוני ומשה כוכבי, בשנות ה-80 על ידי רות עמירן, וחמש עונות בשנות ה-90 על ידי יצחק בית-אריה.

ויקיפדיה