תל עפולה

מיקום וזיהוי
תל עפולה, השוכנת במערב עמק יזרעאל, היא תל עתיק בתוך עפולה. היישוב הקדום, במקור כ-6 דונם, אבד ברובו לפיתוח מודרני.

מאת Aaadir – נוצר על־ידי מעלה היצירה – this photograph was originally taken (by image uploader) for http://alamapa.com/location/עפרה-במנשה, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=106709256

היסטוריה

ההיסטוריה של עפולה מתחילה בתרבות הע'סולית, עם התיישבות מתמשכת מהתקופה הכלקוליתית ועד לתקופת הברונזה הקדומה והתיכונה. זה היה יישוב קטן בשטח מנשה בתקופות מאוחרות יותר, ושמו מוזכר אולי בטקסטים של המצרים מהמאה ה-19 לפני הספירה.

במקרא

בתנ"ך, עפולה מכונה אולי "בת" של מגידו בשטח מנשה (יהושע י"ז, יא). הוא אמור להיות זהה לשם ארבלה שהוזכר על ידי אוזביוס.

חפירות
חפירות בשנות ה-20 וה-30 של E. L. Sukenik ואחרים חשפו תקופות מגורים שונות. חפירות נוספות בחלקו הדרומי של התל נערכו על ידי א' בן-דור ומ' דותן בשנות ה-50.

ממצאים
הממצאים העיקריים כוללים:

  • כלי ח'רבת קרק מתקופת הברונזה הקדומה III בקברים.
  • מבנים מתקופת הברונזה התיכונה II, כולל כבשני חרס ויישוב מתוכנן עם רחובות ומבנים.
  • מבנים ובתי קברות מתקופת הברזל IIA-B, עם כלי חרס פלשתים המעידים על השפעות תרבותיות.
  • פער בהתיישבות מתקופת הברונזה המאוחרת 2 ועד לתקופה ההלניסטית.
  • ממצאים כלקוליתיים מאוחרים עד תקופת הברונזה הקדומה I, כולל קערות וצנצנות מעורפלות בצבע אפור עם עיטור רצועות.
  • שרידים מהתקופה הרומית ומבצר צלבני.

מקורות

Stern, Ephraim-New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land 2-Israel Exploration Society (1993)