תל קנה

מיקום
תל קנה (תל אל-מוחמר) ממוקם באגן נחל הירקון, בסמוך למפגש נחל קנה ונחל ירקון. ממוקם 3 ק"מ מזרחית לרמת השרון, 5 ק"מ דרומית לרעננה ו-4.5 ק"מ צפונית-מערבית לתל אפק, התל מתנשא לגובה של כ-12 מטרים מעל המישור שמסביב ומשתרע על פני שטח של 25 דונם.

G.G

היסטוריה
האתר כולל שכבות מתקופות היסטוריות שונות, עם ממצא עילי שנאסף במהלך סקר בסוף שנות ה-70. ממצאים אלה כוללים ממצאים מתקופת הברונזה הקדומה התיכונה והמאוחרת, תקופת הברזל 1. I–II ומהתקופות הפרסית, הרומית והביזנטית.

תולדות החפירות

התל עצמו לא נחפר אך בסקר שנערך בו נמצאו עדויות לפעילות בתל מתקופת הברונזה הקדומה ועד התקופה הביזנטית, ורוב הממצא שויך לתקופת הברזל 1. בשולי התל התגלו גתות קדומות שיתכן ושייכות לתקופת הברזל 2.

בחודשים יוני-יולי בשנת 2007 נערכה חפירת בדיקה בשטח חקלאי ממזרח לתל קנה. בין הממצאים: חרסים מברונזה תיכונה 2 מעורבים במעט שברי כלי חרס מתקופת הברזל והתקופה הפרסיתהלניסטית

ממצאים חשובים
התגלית המרכזית בתל קנה היא קבר גדול מתקופת הברונזה המאוחרת II, ייחודי בגודלו, בטייח ובכיוון מזרח-מערב. הקבר הכיל קבורה ראשית של מבוגר צעיר, יחד עם מתנות קבורה מקרמיקה ומתכת. כלי הקרמיקה הם מייצור מקומי ומתוארכים למאוחר בתקופת הברונזה השנייה. מאפייניו הייחודיים של הקבר, לרבות טיח סיד איכותי, מעידים על מצבו האפשרי של הנפטר ומרמזים על השפעות מתרבויות שונות, ביניהן מצריות. עם זאת, בקבורה זו לא נמצאו חפצים מצריים.

שרידי שני בורות מטויחים נחשפו בשתי בדיקות נפרדות, כ5- מ' זה מזה, לכל אחד מהם שקע ברצפה ויש לשער שהיו גתות. הבורות המעוגלים בגסות נחפרו לתוך אדמת החמרה. בהעדר ממצא מתארך, למעט שני חרסים מתקופת הברונזה הקדומה 1 ושבר של להב מגל כנעני שללא ספק חדר למילוי, קשה לקבוע את זמנם של שני המתקנים.