תל קנה

ערך בהקמה

מבט-על

תל קנה נמצא מצפון לשפך נחל קנה אל נחל הירקון, מערבית להוד השרון של ימינו. התל עצמו לא נחפר אך בסקר שנערך בו נמצאו עדויות לפעילות בתל מתקופת הברונזה הקדומה ועד התקופה הביזנטית, ורוב הממצא שויך לתקופת הברזל 1. בשולי התל התגלו גתות קדומות שיתכן ושייכות לתקופת הברזל 2.