אוסטרקון חורבת קייאפה

כתובת קדומה בשפה העברית שנתגלתה בחפירות חורבת קייאפה. נכתבה בדיו באלפבית פרוטו-כנעני על גבי שבר חרס בצורת טרפז, תוכנה אינו ברור אך כולל מילות ציווי "אל תעש" ו"עבוד את" המופיעות רק בתנ"ך ובתעודות בשפה העברית, ואינן מוכרות מכנענית או פיניקית.