אל-אחוואט

ערך בהקמה

אל-אחוואט הוא אתר ארכאולוגי מתקופת הברזל א', אדם זרטל זיהה אותה עם חרושת גויים עירו של סיסרא

ויקיפדיה