דיר אל-בלח

ערך בהקמה

מושבה מצרית מתקופת הברונזה הברונזה המאוחרת. באותה תקופה שימשה כמאחז בממלכה החדשה של מצרים על גבולה עם כנען . בתקופת שלטונו של המלך רעמסס השני

אתר רב שכבתי. בשכבה התחתונה נמצא מבנה מאורך מימי רעמסס השני, שושלת 19, מעליו "בית מושל" .

  • בית קברות בו נמצאו עשרות אנתרופואידים -ארונות קבורה מחרס עם פנים, ביצוע בחרס של ארון שבמצרים היה ללא חניטה .
  • לצידם נמצא מכתש, שהתגלה מלא בחול, ובו נמצאו כבשנים של בתי יוצר של כלי חרס וארונות חרס, בית מלאכה לקרמיקה מצרית בייצור מקומי וגם ארונות אולי מימי השכבה התחתונה וגם משכבת "בית המושל".
  • ממצאים: כלי חרס מצריים בעשיה מקומית, חלק ממטה מלך, בסיס מיטה מצרית, תבנית לצלמית אלה בסגנון מצרי כנעני.

בשכבה התחתונה נמצא תבליט, בו סתי השני מראה את הדרך לאורך חוף הים בצפון סיני לכנען, שהיו בה מצודות, וליד כל מצודה יש בריכה.

ויקיפדיה